Cera Mug
25,000원

Specs:

 • Dimensions:
  • S: 10.1oz / 300ml: φ3.3 in x H3.1 x W4.3 in / φ85 x H80 x W110 mm
  • L: 13.8oz / 410ml: φ3.5 in x H3.9 x W4.5 in / φ90 x H100 x W115 mm
  • Tall: 12.1oz / 360ml: φ3.1 in x H4.5 x W4.3 in / φ80 x H115 x W110 mm
  • Wide: 13.5oz / 400ml: φ4.3 in x H2.7 x W5.5 in / φ110 x H70 x W140 mm
 • Material: porcelain
 • User Recommendations: microwave and dishwasher safe

URBANPLOT ㅣ CEO: Hosung Seo
Business License: 541-86-00960
Address: Jejul, Korea

CS: +82 01-9984-6463
(AM10 - PM5, Lunch PM1 - PM2, 
Weedend and Holiday Off)

All Credit by ⓒ URBANPLOT

URBANPLOT ㅣ CEO: Hosung Seo ㅣ Business License: 541-86-00960 ㅣ Address: Jeju, Korea
CS: +82 10-9984-6463(AM10 - PM5, Lunch PM1 - PM2, Weedend and Holiday Off)

All Credit by ⓒ URBANPLOT